top of page

KOMANDA

Uzņēmuma vadīšana ir komandas darbs, kurā nepieciešamas zināšanas visās svarīgākajās jomās un spēja šīs zināšanas pārvaldīt. Ar BrainHow jūs iegūsiet neformālu padomdevēju komandu, kas var sniegt radošu pieeju, ticību idejām un svaigu skatījumu uz jūsu biznesu. Pakalpojumi ir noderīgi gan uzsākot biznesu vai jaunu projektu, gan pārveidojot un attīstot to. BrainHow darbībā piedalās eksperti, kuru pieredze un zināšanas ļauj efektīvi sniegt vadības pakalpojumus un vest klientu uzņēmumus pretī jauniem izaicinājumiem un sasniegumiem.

Attīstības vadība

Edmunds Bērziņš
BrainHow | valdes priekšsēdētājs

 

Komerctiesības

Jānis Endziņš
Dokumentu fabrika | valdes priekšsēdētājs

 

Ekonomika/Finanses

Pauls Dzintars Kalniņš

Ekonomistu apvienība 2010 | valdes loceklis​

 

Riska kapitāls/Investīcijas

Aiva Vīksna
Latvijas Privāto investoru asociācija | valdes priekšsēdētāja

Audits/Grāmatvedība/Nodokļi

Lolita Kudeiko
Latvijas zvērināta revidente

Auditorsabiedrība BK Partneris | valdes priekšsēdētāja

 

Uzņēmumu un organizāciju vadība

Ieva Bērziņa
BrainHow | valdes locekle

 

Kvalitātes vadība

Jānis Ozoliņš
Uzņēmumu vadības ekspertu birojs | valdes priekšsēdētājs

 

 

bottom of page