top of page

RISINĀJUMI

Uzņēmumu vadības prakse pierāda, ka vērtīgu vadītāju atrašana un motivēšana strādāt ar pilnu atdevi ir grūti risināms jautājums. Turklāt uzņēmumam dažādos darbības posmos ir neieciešamas atšķirīgas vadītāja iemaņas. Uzņēmumam izveides vai pārmaiņu posmā ir nepieciešams radošs vadītājs, kuru grūti motivēt tālākajā rutīnas darbā. BrainHow vadības pakalpojumi nodrošina radošu attīstības vadību nepiesaistot pastāvīgus darbiniekus.

 

PADOMS

Iespēja iegūt uz īpašām zināšanām un pieredzi balstītu ārēju objektīvu viedokli, palīdzību un ieteikumus kāda uzdevuma vai problēmas risināšanā, kur pastāvīgu darbinieku algošana nav izdevīga.

ATBALSTS

Pastāvīga sadarbība caur jautājumu uzstādīšanu, diskusiju provocēšanu un palīdzēšanu analizēt un risināt uzdevumus. Atbalsts bieži tiek izmantots, kad darbība nenotiek vēlamā tempā vai virzienā. Taču, daudzi uzņēmumi atzīst iespēju gūt labumu arī laikā, kad attīstība norit veiksmīgi.

VADĪBA

Patstāvīga darbības plānošana, resursu piesaiste, vadība un kontrole nospraustā mērķa sasniegšanai. 

 

JOMAS

Starptautiskā sadarbība, Ražošanas attīstība, Jaunu produktu izveide, Zinātne, Tehnoloģiju pārnese, Darbinieku apmācība


SPECIALIZĀCIJA
Īstermiņa un ilgtermiņa attīstības plānošana privātajā un sabiedriskajā sektoros, Uzņēmumu un organizāciju vadība. Priekšizpētes, Tehniski ekonomiskie pamatojumi, Tehnoloģiju pārnese, Finansējuma piesaiste, Biznesa uzsākšanas atbalsts un apmācības

bottom of page