Kāpēc izdzīvoja skudras?

Kopā ar dinozauriem Krīta laikmetā dzīvoja arī skudras. Dinozauri izmira, bet skudras izdzīvoja. Kāpēc?

Pašvaldībās ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa parasti veido vislielāko daļu budžeta. Neiedziļinoties šķiet, ka jāturpina veicināt uzņēmumu attīstība novados radot jaunas darba vietas un līdz ar to arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pieaugs. Taču jāsaprot, ka uzņēmums netiek veidots novadā, lai uz mūžīgiem laikiem nodrošinātu darbu iedzīvotājiem, un var mainīt savu atrašanās vietu atbilstoši situācijai. Un, jo lielāks uzņēmums, jo lielāks risks novadam tāpēc, ka vienuviet ir koncentrēts liels skaits iedzīvotāju darba vietu. Daudzi piemēri tam ir skaidrs apliecinājums – pagastos uzņēmumi ir pārtraukuši savu darbību un cilvēki ir palikuši bez darba. Agrāk eksportspējīgās ražotnēs investētais ārzemju kapitāls ir atgriezies mājās vai pārcēlies uz lētāku valsti. Kāpēc? - Jo vienīgais ieguvums veicot šīs investīcijas bija lētais darbaspēks. Sadārdzinoties darbaspēkam uzņēmumu darbība kļuva mazāk izdevīga vai pat sāka radīt zaudējumus. Arī produktivitātes celšana neko nelīdzētu, jo tā tāpat samazinātu darba vietas.

Šeit tad arī ir novadu jaunā iespēja. Šodien plānojot savu nākotni katram novadam jāpazinās minētais risks un sava teritorija jāattīsta kā liels skudru pūznis, nevis dinozauru audzētava. Jo vairāk novadā būs sīko uzņēmumu jo mazāka būs sociālā spriedze. Sīkais uzņēmējs savus ienākumus var gūt algas vai dividenžu formā un līdz ar to daudz lielāka daļa nodokļu ieņēmumu paliks novadu budžetā, jo abos gadījumos ir jāmaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Arī lielākā daļa nopelnītās naudas atgriezīsies novadā pērkot preces un pakalpojumus, ko savukārt saražojuši citi novadnieki. Šodien veicinot sīko uzņēmējdarbību, novadi vairos savus nodokļu ieņēmumus, mazinās sociālo spriedzi un iegūs vairāk iedzīvotāju, kas spējīgi patstāvīgi lemt un uzņemties atbildību par savu dzīvi.