Citāds bizness

Labi strādājošam biznesa modelim ir liela nozīme, it īpaši ekonomiski sarežģītā laikā. Vairums cilvēku tiecas analizēt un atdarināt ekonomikas vadošo “milžu” un “gazeļu” darbību. Bet patiesība ir tā, ka mazajā biznesā viss strādā daudz vienkāršāk un piemērs jāmeklē citur. Ieskatīsimies Amišu biznesā (angļu val.-Amish). Jā, viņi patiešām ir parasti cilvēki un arī nodarbojas ar biznesu. Un viņu bizness ir veiksmīgi pārvarējis visas līdzšinējās krīzes.

Kopš ierašanās Amerikā 18.gadsimta sākumā, kad viņus turp aizvilināja droša patvēruma meklējumi no izrēķināšanās reliģiskās pārliecības dēļ, amišu kopienas savas gadsimtiem senās tradīcijas ir spējušas saglabāt nemainīgas. Viņi vēl joprojām dzīvo savrupi lauku vidē, starp ciemiem pārvietojas zirgu vilktos vieglos ratos un lielākoties neizmanto nekādas elektroierīces. Viņi izvairās no modernas tehnikas un atsakās no valdības sniegtas palīdzības. Viņi dzīvo pašpietiekamu kopienas dzīvi, kur katrs uzņemas atbildību par visiem un visi uzņemas atbildību par katru. Viņi ir citādi. No malas vērojot – patiesi miera vēstneši zemes virsū, kas ar savu vēstījumu neuzbāžas citiem, bet īsteno to savā pārliecībā un darbos.

Vismaz 95% amišu izveidoto uzņēmumu darbojas ilgāk par 5 gadiem. Amišu biznesa noslēpumi var būt noderīgi daudziem biznesa uzsācējiem un esošajiem uzņēmējiem. Kas tad padara amišu biznesu tik sekmīgu?

Amišu kultūra – tā uzsver tādas īpašības, kā neatlaidīgs darbs un sadarbība. Šīs vērtības ir viņu sekmīgā biznesa pamatā.

Dari ko, proti – tas palīdz radīt labu reputāciju. Amiši nodarbojas ar tradicionālu amatniecību un lauksamniecību. Jūs neatradīsiet amiti, kas savas iztikas pelnīšanai tirgotu automašīnas. Amiši prot atrast specifiskus produktus specifiskam piedāvājumam. Šāda pieeja ļauj tiem koncentrēties uz konkrētu tirgu un izveidot kvalitatīvu piedāvājumu.

Amišu vērtības – viņiem ir spēcīga ticība Dievam un savai kopienai. Viņi ir ļoti vienkārši, kas ļauj saglabāt savu biznesu jekādos apstākļos. Tāpat, viņi ir pazemīgi un nekad nelielās ar saviem sasniegumiem.

Maza mēroga darbošanās – viņi nepārspīlē ar sava biznesa izmēru, kuram ir ļoti augstas kvalitātes produkti. Viņi ir slaveni ar saviem galdniecības darbiem, kurus gatavo ar vislielāko rūpību pret katru detaļu. Viņu izstrādājumi ir 100% roku darbs.

Attiecības ir Viss – Amiši veido paliekošas attiecības ar saviem klientiem, kas klientiem savukārt rada vēlmi atgriezties atkal un atkal. Attiecības ir vissvarīgākais ģimenē, kopienā un biznesā. Viņiem ir svarīgi veidot attiecības ar cilvēkiem un peļņa tam vienmēr seko. Attiecību veidošana amišiem ir svarīgākais mārketinga paņēmiens. Labas attiecības ar klientiem ļauj savlaicīgi uzzināt klientu vēlmes. Amiši uzskata, ka klientam vienmēr ir taisnība, bet ..... tikai tik tālu, lai nebūtu jāielaižas kompromisos ar savas dzīves pamatprincipiem.

Amiši nav tikai amatnieki un lauksaimnieki, kas sien sieru, grebj koka tupeles vai pin grozus. Daudzi amišu uzņēmumi veic ievērojamas darbības un ir sasnieguši vairāku miljonu apgrozījumu. Amiši ir lieliski uzņēmēji. Viņu vērtību sistēma un dzīvesveids palīdz būt sekmīgiem biznesā. Amišu biznesa vešanas mācības ir vienkāršas, bet bieži vien nenovērtētas starp uzņēmējiem.