Jauns dzīvesveids

Mums ir ierasts ikdienas rituāls no rīta doties uz darbu un vakarā atgriezties mājās. Ļaudis ar neizpratni skatās uz tiem, kas dara citādi, saucot tos par slaistiem, dīvaiņiem vai vienkārši noburkšķot kaut ko par bagātniekiem, kas var atļauties visu. „Uz darbu iešanas” ieradums ir industriālā laikmeta paraža, kas pastāv tikai pēdējos 100 gadus. Pašreiz jau 70% darbinieku labprātāk izvēlētos iespēju strādāt mājās. Un tas kļūst arvien pieejamāk, jo zināšanu ekonomikā un tīmekļa laikmetā fiziskai darba vietai vairs nav noteicoša loma. Smadzeņu spēks ir daudz nozīmīgāks cilvēka resurss, kā muskuļu spēks...Patiesībā, tas tā ir bijis vienmēr.

Uzņēmumiem un organizācijām darbinieku strādāšana mājās sniedz virkni priekšrocību. Tiek samazināti izdevumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu un biroja uzturēšanu, jo nepieciešama mazāka biroja platība; palielinās darba ražīgums, jo darbinieki mazāk iesaistās (ne)darba aktivitātēs; palielinās pretestības spēja dažādiem traucēkļiem, kā sastrēgumi un slimības, jo mazāk jāuzturas publiskās vietās. Uzlabojas arī sniegto pakalpojumu kvalitāte un paveras jaunas iespējas, jo darbinieki var būt elastīgi savā darbībā.

Arī darbiniekiem, strādājot mājās, ir dažādi ieguvumi. Viņi var labāk sabalansēt mājas un darba pienākumus, jo nozīmīgi samazinās ceļā pavadītais laiks. Tāpat būtisks ieguvums ir ne tikai iespēja pašiem noteikt, kur strādāt, bet arī būt noteicējiem pār to, kā darīt, jo neviens jums neliedz vasaras karstumā, sēdēt pludmalē vai savā vasaras mājā un gatavot darbam nepieciešamās atskaites, aprakstus vai ar Skype palīdzību pārrunāt darījumus ar klientiem. Turklāt, jūs varat izvēlēties, kad tieši jūs to darāt.

Viss minētais ļauj gūt labumu sabiedrībai kopumā, jo samazinās transporta radītais piesārņojums, sastrēgumi un resursu patēriņš. Zināmā mērā tā ir atgriešanās pie darba paņēmieniem, kādi tie bija pirms industriālās revolūcijas, kad daudziem darba vieta un dzīves vieta bija viena un tā pati. Bet atgriešanās notiek jaunā kvalitātē.

Lokāla dzīvošana globālā pasaulē

Ekonomikas globalizācija ļauj daudziem no mums ceļot kurp vien vēlamies un iepirkties visā pasaulē. Taču mums ir jālīdzsvaro dzīvesveids un jāveido daudz ilgtspējīgāka ikdiena. Ikviens mūsu šodienas lēmums veido mūsu bērnu ikdienu nākotnē. Strādāšana mājās ir tikai viens no risinājumiem, kas sniedz labumu katram atsevišķi un viesiem kopā. Plašāk uz to paskatoties, līdzīgus risinājumus var atrast visam mūsu dzīvesveidam.

Vairāk lokālas dzīvošanas nenozīmē, ka mēs nekad neceļosim vai apturēsim globālo tirdzniecību. Tomēr, tas nozīmē, ka mums vajag sākt uzskatīt pasaules apceļošanu un globālo tirdzniecību par privilēģiju nevis tiesībām.

Lokālās dzīvošanas principi

Uzņēmumi un organizācijas šos principus var izmantot, lai panāktu visaptverošu risinājumu sociāliem, vides un ekonomiskiem jautājumiem.

 • galvenajiem ieguvējiem ir jābūt vietējiem iedzīvotājiem

 • jāsaglabā vietējo iedzīvotāju dzīves neatkarība un stabilitāte

 • jāveicina vietējo produktu ražošana un patēriņš

 • jānovērtē vietējā identitāte un vietējie risinājumi

 • jānovērtē, jāciena un jāveicina unikālā vietējā vide ar augstu dzīves standartu

 • nauda pēc iespējas ilgi ir jāapgroza un jāsaglabā kopienas iekšienē

 • visos līmeņos jāmeklē risinājumi lokālās dzīvošanas attīstības šķēršļiem un jāīsteno jaunas radošas lokālās pieejas

 • jāveicina partnerība starp vietējo privāto, publisko un brīvprātīgo sektoru

Tirgus ekonomikas pamatmērķis ir sadalīt cilvēkresursus un materiālos resursus taisnīgi un ilgtspējīgi, lai apmierinātu pašu iedzīvotāju un kopienas noteiktas vajadzības. Ja uzņēmumi ir vietējas izcelsmes, tad ir dabisks stimuls visiem ievērot kopienas vajadzības un intereses. Cilvēkiem ir lielāka kontrole pār savu dzīvi, nauda tiek atgriezta kopienā, darbavietas ir drošākas, ekonomika ir stabilāka, un ir pieejami līdzekļi un stimuls, lai aizsargātu vidi un veidotu savstarpējas uzticēšanās un atbildības attiecības. Tieši tas ir katras kopienas pastāvēšanas pamats.

Mūsu dzīves kvalitāte būs daudz augstāka, ja balstīsim savus lēmumus uz dzīves vērtībām, nevis finansiālu labumu. Ikkatram cilvēkam nākas sadzīvot ar savu lēmumu nefinanšu sekām.

Jauna iespēja

Objektīvi novērtējot patieso cenu enerģijai, materiāliem un zemes izmantošanai, iespējams pārliecināties par rūpnieciskās lauksaimniecības, būvniecības un pilsētu augšanas neefektivitāti. Bet tam ir risinājums – lokālā ekonomika!

Lokālas ekonomikas ideāls var izskatīties kā neiespējams sapnis, ja vien faktiski daudzi tās elementi jau nepastāvētu. Ir tūkstošiem peļņas un bezpeļņas uzņēmumu, un publisku iniciatīvu visā pasaulē, kas atbilst lokālas ekonomikas vērtībām un organizācijas principiem. Tie ietver visa veida vietējus un neatkarīgus uzņēmumus - puķu veikalus, konditorejas, krājaizdevumu sabiedrības un neatkarīgus mēdijus. Patiesībā, lielākais vairums uzņēmumu ir neatkarīgi, tie nodrošina absolūto vairākumu darba vietu, rada gandrīz visas jaunās darba vietas un ir avots vairumam inovāciju.

Kā panākt, lai vietējie uzņēmumi, kas cīnās ar izdzīvošanu globālajā ekonomikā, pievērstos veselīgai un plaukstošai lokālai ekonomikai?

Pārveidošanās

Tie, kas vēlas palīdzēt veidot lokālu ekonomiku savā kopienā, var sākt ar dažiem vienkāršiem jautājumiem. Ko vietējiem iedzīvotājiem vai uzņēmumiem vajadzīgu spēj piegādāt citi vietējie un neatkarīgie uzņēmumi? Kuri esošie vietējie uzņēmumi jau mēģina praktizēt lokālas ekonomikas vērtības, varbūt paši to vēl neapzinoties? Kādās jomās tie darbojas? Vai jau ir uzsāktas iniciatīvas atbilstoši lokālas ekonomikas vērtībām? Atbildes jūs noteikti vedinās uz cerībām un jaunām iespējām.

Ikviens no mums var veicināt lokālu dzīvošanu, iepērkoties, strādājot vai izdarot citas izvēles. Caur mūsu izvēlēm, mēs varam veidot jaunas sadarbības formas, attiecības un kultūru daudz ilgtspējīgākai un līdzjūtīgākai pasaulei.

10 iemesli pievērsties lokālai dzīvošanai

Lokāli un neatkarīgi uzņēmumi ir ekonomikas mugurkauls un kopienas dzīvības spēks. Skaitliski palielinot šādu uzņēmumu savstarpējos darījumus, mēs varam:

 1. Saglabāt unikālu vietas sajūtu, kas ļauj kopienai būt dzīvai un īpašai. Kopienas ar unikāliem uzņēmumiem ir pievilcīgas iedzīvotājiem un tūristiem.

 2. Ar savu lēmumu par pirkumu celt produkta vērtību. Vietējo uzņēmumu īpašnieki vairāk vēlas un spēj reaģēt uz klientu vēlmēm.

 3. Veidot lielāku kopienas izjūtu. Vietēja iepirkšanās sasaista kaimiņus ekonomiskās un sociālās attiecībās.

 4. Sniegt "lokālo" standartu ekoloģiskai un sociālai atbildībai. Galu galā, uzņēmumu īpašniekiem ir jāelpo to pašu gaisu, jādzer to pašu ūdeni, un viņu ģimenēm ir jādzīvo, kopā ar pārējo kopienu.

 5. Atbalstīt bezpeļņas aktivitātes. Vidēji bezpeļņas organizācijas saņem par 350% lielāku atbalstu tieši no vietējiem uzņēmumiem.

 6. Maksimizēt ekonomisko pavairošanas efektu (pēc iespējas vairākas reizes naudai jāapgrozās kopienā, nepametot to), veicinot spēcīgāku un dinamisku ekonomiku. Bagātībai, ko ražo uz vietas, arī jāpaliek uz vietas - katrs lats, kas iztērēts vietējā uzņēmumā atgriež 3 reizes vairāk naudas vietējā ekonomikā. Vietējie uzņēmumi izmanto vietējo vadību, vietējos grāmatvežus, vietējās reklāmas un vietējo juristu, un ir lielāka iespēja ka iegādāsies vietējā ražojuma preces. Visbeidzot, visas bagātības, ko vietējā uzņēmuma īpašnieks uzkrājis nonāk atpakaļ vietējā ekonomikā, jo viņi tur tērē savu naudu.

 7. Nodrošina lielāku ekonomisko stabilitāti. Ar dažādiem uzņēmumiem piepildīts vietējais tirgus ir labākais veids, kā nodrošināt inovācijas un zemākas cenas ilgtermiņā un aizsargāt vietējo ekonomiku no globālas nestabilitātes notikumiem.

 8. Uzturēt vietējos ražotājus (lauksaimniekus, amatniekus, māksliniekus utt), jo tie taču ražo labas preces un citi tās izvēlas sev un savam biznesam.

 9. Palielināt pārdošanas apjomus un nodokļu ieņēmumus, lai finansētu skolas, slimnīcas, policijas un glābšanas dienestu, mākslas, transporta un publiskas vietas. Jo vairāk naudas cirkulē vietējā ekonomikā, jo lielāka tiek radīta nodokļu bāze.

 10. Veicināt vietējiem izdevīgu lēmumu pieņemšanu un lielāku pilsoņu iesaistīšanos. Demokrātijai ir nozīme tikai tad, kad cilvēkiem ir iniciatīva un līdzekļi, lai radītu kopienu organizācijas, kas apvieno cilvēkus, lai socializētu, balsotu un atbalstītu to, kam viņi tic.

Sistēmu, kas vairs mums nepakalpo, var aizvietot tikai ar daudz spēcīgāku sistēmu. Tas nozīmē, ka izmaiņas jāsāk no sākuma, lai organizētu jaunus vietējos centienus savienojot tos savā starpā, un zinot, ka viņu vērtības un prakse var parādīties kā kaut kas vēl stiprāks.