top of page

Produktivitāte ≠ Efektivitāte

Mēs bieži dzirdam tādus vārdus kā produktivitāte un efektivitāte. Tie tiek lietoti visos iespējamos locījumos, solot šīs lietas uzlabot ikvienā tautsaimniecības jomā. Ko tas īsti nozīmē?

Produktivitāte un efektivitāte ir pilnīgi atšķirīgas lietas. Produktivitāte fokusējas uz izmaksām. Ceļot darba produktivitāti galvenais ieguvums būs samazinātas izmaksas - produktīvāk strādājot mēs spēsim izdarīt vairāk. Izdarot vairāk, mēs spēsim pārdot vairāk. Pārdodot vairāk mēs spēsim nopelnīt vairāk (vismaz teorētiski, ja būs kur likt saražoto). Taču ražīgāks darbs vēl nenozīmē uzlabojumus darba rezultātā un mūsu dzīves kvalitātē.

Efektivitāte fokusējas uz optimālu rīcību. Runājot par produktivitāti tiek domāts, kā radīt parastu rezultātu, tikai ātrāk. Runājot par efektivitāti ir jādomā, kā radīt lielisku rezultātu. Un lieliskam rezultātam nav svarīgi pārdošanas apjomi, tam svarīga ir cena. Produktivitāte ir lietu pareiza darīšana, bet efektivitāte ir pareizo lietu darīšana.

Daži piemēri iedvesmai, kā celt efektivitāti Latvijā:

bottom of page